Alkoholizm to choroba

     Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  

Pomoc telefoniczna, telefony zaufania, punkty kontaktowe, pomoc on-line


,,TELEFONY ZAUFANIA'' Wykaz telefonow zaufania współpracujących z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej.
http://pomoctel.free.ngo.pl/tezety.html
Wykaz Punktów Informacyjno kontaktowych Wspólnoty AA. Uwaga! Nie są to telefony zaufania aczkolwiek obowiązuje zasada anonimowości. Przy telefonach dyżurują trzeźwi alkoholicy, którzy udzielają informacji o AA oraz o mityngach AA. Dziela się również swoim doświadczeniem co robią by zachować trzeźwość i zyć bez alkoholu.
http://www.aa.org.pl/fundacja/kontakt_punkty.htm
Internetowy Punkt Informacyjny Wspólnoty AA w Polsce (IPI).
Niżej zamieszczony jest komunikat z serwera AA. Jesli IPI jest aktywny wyświetlona jest ikonka z linkiem. Jeśli nie jest aktywny wyświetlony jest komunikat o terminie nalbliższego dyżuru:

----------------------

Komunikat z serwera AA:

Dyżur on-line

http://www.aa.org.pl


 

 
Google
 
Web alkoholizm.eu
     Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  


 

Umieszczenie na tej stronie reklamy ośrodka terapeutycznego nie oznacza wcale, że dany ośrodek jest przez nas rekomendowany 


 

Free Sitemap Generator