Alkoholizm to choroba

     Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  

Nasze sondy


86%14%
TAKNIE
Czy uważasz, że alkoholizm to choroba?
Czas trwania sondy: od 12-11-2006 do 14-03-2007 Liczba uczestników :1457
Komentarz do wyników sondy:

Jak z powyższego wynika, przytłaczającą większością głosów naszych respondentów, alkoholizm został uznany za chorobę. Osobom, które miały co do tego wątpliwości chciałbym powiedzieć, że alkoholizm jest chorobą nie tylko dlatego, że tak zadecydowali uczestnicy naszej sondy, ale przede wszystkim dlatego, że spełnia trzy podstawowe kryteria choroby:
1. narusza stan równowagi między zdrowiem i patologią
2. charakteryzuje się swoistą etiologią (polietiologia)
3. wśród przyczyn zmian patologicznych obecny jest czynnik fizyczny, bowiem alkohol oddziaływuje na OUN, głównie na mózg, który z kolei:
- reaguje na wszelkie zmiany w składzie chemicznym krwi (aspekt patofizjologiczny),
- jest anatomicznym podłożem życia psychicznego (aspekt psychologiczny),
- umożliwia kontakt z innymi ludźmi i podlega wpływom społecznym (aspekt socjologiczny).

Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu ma swoje miejsce w X wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-10) oraz IV wersji Klasyfikacji Chorób Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV).

dr n. med. Bohdan T. Woronowicz
15%85%
TAKNIE
Czy alkoholik może wrócić do picia kontrolowanego?
Czas trwania sondy: od 15-03-2007 do 14-07-2007 Liczba uczestników :1296
Komentarz do wyników sondy:

Znakomita większość uczestników naszej sondy wyraziła opinię, że osoba uzależniona od alkoholu nie może powrócić do kontrolowanego picia alkoholu. Tak jest w rzeczywistości.

Najważniejszy objaw uzależnienia od alkoholu, jakim jest uszkodzenie kontroli nad piciem alkoholu, utrzymuje się do końca życia. Najbardziej rzuca się w oczy uszkodzenie kontroli nad ilością i częstotliwością picia. Uszkodzeniu ulega także kontrola sytuacyjna. Moje, ponad 30 letnie, doświadczenie kliniczne oparte na osobistej obserwacji tysięcy osób uzależnionych od alkoholu, skłania do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie tych poglądów, w myśl których odzyskanie kontroli nad piciem, przez osobę uzależnioną od alkoholu, nie jest możliwe.

Znam wprawdzie przypadki wypicia, przez alkoholika, niewielkiej ilości alkoholu bez konsekwencji w postaci "ciągu", ale zawsze był to tylko efekt odroczony. Powtarzanie tego zachowania, wcześniej czy później musiało zakończyć się niekontrolowanym "ciągiem" alkoholowym. Osoba uzależniona powinna wiedzieć, że sięgając po alkohol zawsze ryzykuje tym, że ten pierwszy kieliszek wódki czy pierwszy kufel piwa spowoduje niekontrolowany "ciąg", który może zakończyć się tragicznie.

dr n. med. Bohdan T. Woronowicz
11%89%
TAKNIE
Czy wierzysz w ,,cudowną'' tabletkę na alkoholizm?
Czas trwania sondy: od 15-07-2007 do 14-10-2007 Liczba uczestników :557
Komentarz do wyników sondy:

Jedynie nieco ponad 10% uczestników naszej sondy wierzy w "cudowną" tabletkę, leczącą alkoholizm (uzależnienie od alkoholu). Znakomita większość uczestników sondy ma jednak świadomość, że choroby, która powstaje na drodze nałożenia się na biologiczne podłoże czynników psychologicznych, duchowych i społecznych, nie sposób opanować przy pomocy substancji chemicznej, która działa jedynie na ciało człowieka. Aby wyzdrowieć z alkoholizmu należy dokonać zmiany osobistej ("korekty osobowości") tj. dokonać zmian dotyczących swoich postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także sposobów myślenia, przeżywania, odczuwania, reagowania itp

Zarówno badacze jak i praktycy są zgodni co do tego, że stosowanie jakichkolwiek środków farmakologicznych w formie tabletek, płynów czy iniekcji, bez względu na ich skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu. Poza usuwaniem powikłań powstałych na skutek intensywnego spożywania alkoholu oraz w określonych i rozpatrywanych indywidualnie przypadkach, środki farmakologiczne mogą jedynie okresowo wspierać proces psychoterapii uzależnienia albo ... wydłużać życie osobom, które z różnych powodów nie biorą udziału w programach psychoterapii uzależnienia.

dr n. med. Bohdan T. Woronowicz
91%9%
TAKNIE
Czy częste spożywanie piwa może doprowadzić do uzależnienia?
Czas trwania sondy: od 15-10-2007 do 14-01-2008 Liczba uczestników :1037
Komentarz do wyników sondy:

Tylko 9% uczestników naszej sondy nie ma świadomości, że częste spożywanie piwa może doprowadzić do uzależnienia. Pozostałe osoby mają na szczęście wiedzę, że człowiek nie uzależnia się od piwa, wina, wódki czy koniaku ale od zawartego w tych napojach alkoholu.

Niepokojące jest jednak to, że są jeszcze osoby, które nie wiedzą, że piwo jest napojem alkoholowym, a u wielu żyjących i nieżyjących alkoholików choroba (alkoholizm) zaczynała się od częstego picia piwa.

Dzisiaj, kiedy młodzi ludzie tak chętnie sięgają po piwo należałoby częściej mówić o tym, że piwo nie jest napojem chłodzącym lecz jest napojem alkoholowym. To że w reklamach piwa biorą niekiedy udział powszechnie znane osoby świadczy tylko o bezmyślności i pazerności na pieniądze tych osób, a nie o tym, że człowiek sukcesu czy inny ,,fajny'' i mądry facet powinien pić piwo.

dr n. med. Bohdan T. Woronowicz


 

 
Google
 
Web alkoholizm.eu
     Wprowadzenie |  Mity_i_prawdy_o_alkoholu |  Zatrucie_alkoholem |  Objawy_ostrzegawcze |  Testy |  Etapy_w_życiu_alkoholika |  Czy_są_leki_na_alkoholizm? |  Leczenie |  Znajdź_terapeutę |  Przyjazne_strony |  Ciekawe_artykuły |  Teleinformacja |  Nasze_sondy |  Kontakt  


 

Umieszczenie na tej stronie reklamy ośrodka terapeutycznego nie oznacza wcale, że dany ośrodek jest przez nas rekomendowany 


 

Free Sitemap Generator